Informace o publikaci

Vizuálie v geografickém vzdělávání: přehledová studie

Autoři

JANKO Tomáš KNECHT Petr KUČEROVÁ Silvie Rita BLÁHA Jan Daniel

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scientia in Educatione
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1027/903
Klíčová slova geography education; didactics of geography; visuals; visualisation
Popis Příspěvek objasňuje, jak mohou být poznatky o učení se z obrazového materiálu využity s ohledem na požadavek zlepšování kvality didaktických materiálů v geografickém vzdělávání. Cílem narativní přehledové studie je zjistit, (a) jak je možné učení se ze zpracování vizuálních geografických informací teoreticky ukotvit, (b) jak je možné operacionalizovat geografické vizuálie pro potřeby zkoumání školní výuky zeměpisu/geografie a pro potřeby tvorby učebnic a atlasů, (c) zda je možné na základě zmapování dosavadního stavu poznání identifikovat oborově specifická doporučení umožňující srozumitelnou a žákům blízkou statickou vizualizaci geografických jevů. Metodický přístup vychází z rešerše odborné literatury spadající do oblasti kognitivní psychologie a pedagogických věd. Výzkumná zjištění se následně snažíme rozpracovat pro potřeby geografického vzdělávání. V poslední části studie se zamýšlíme, jak mohou být získané poznatky využity ke zlepšování kvality vizuálních didaktických prostředků v geografickém vzdělávání.
Související projekty: