Informace o publikaci

The cartographic generalization toolset for the risk management thematic content

Název česky Nástroj pro kartografickou generalizaci tematického obsahu v krizovém řízení
Autoři

ŠILHÁK Petr STANĚK Karel KOZEL Jiří

Rok publikování 2018
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Javascriptový modul zahrnující koncept sady pravidel a algoritmů pro kartografickou generalizaci bodových měření a pozorování v závislosti na charakteristikách jednotlivých měření a preferencích uživatele. Jednotlivá měření jsou doplněna daty z VGI systému, která umožňují vytvoření cross referencí mezi naměřenými daty a VGI.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info