Informace o publikaci

Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations

Název česky Průměrovací metoda a oscilační kritérium pro lineární a pololineární rovnice
Autoři

HASIL Petr ŠIŠOLÁKOVÁ Jiřina VESELÝ Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Applied Mathematics Letters
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Riccati technique; p-Laplacian; half-linear equation; non-oscillation criterion; Riccati equation; oscillation theory; linear differential equation
Popis Pomocí obecné průměrovací metody pro zobecněný adaptovaný Prüferův úhel je dokázáno oscilační kritérium týkající se pololineárních diferenciálních rovnic druhého řádu, přičemž koeficienty r > 0 a s jsou spojité funkce. Jsou nalezeny jednoduché podmínky na r, s, které implikují, že uvažované rovnice jsou oscilatorické. Získaný výsledek je nový dokonce v lineárním případě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info