Informace o publikaci

Iluminace - Herectví mezi filmem, divadlem a televizí

Autoři

GMITERKOVÁ Šárka

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V tematickém čísle časopisu Iluminace je zahrnutý překlad studie Andrewa Klevana o možnostech rozboru hereckého projevu a studie domácích autorů o herectví v českém němém filmu (Radomír D. Kokeš), Oldřichu Novém (Š. Gmiterková) či Martě Kubišové (M. Papežová). V Hlasech z praxe je herectví představeno očima castingové režisérky Kateřiny Oujezdské, v edici zas rekonstrukce pramenů k projektu Divadla státního filmu.
Související projekty: