Informace o publikaci

Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí

Autoři

BLAŽEK Jiří SCHWEIGL Johan

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Autoři se zaměřili na multidisciplinární vymezení problematiky devizových intervencí, jakožto nestandardního nástroje měnové politiky. Po teoretickém zařazením tohoto nástroje do systému finančního práva předložili autoři historický pohled na tento měnověpolitický nástroj a následně jej v podobě, jak byl použit Českou národní bankou, komparovali s nestandardními měnověpolitickými nástroji Eurosystému používanými v poslední dekádě.
Související projekty: