Informace o publikaci

workshop Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí

Autoři

SCHWEIGL Johan BLAŽEK Jiří NEVEČEŘALOVÁ Nikol HRUBÝ Jan

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V rámci projektu se autoři zaměřili na multidisciplinární vymezení problematiky devizových intervencí, jakožto nestandardního nástroje měnové politiky. Po teoretickém zařazením tohoto nástroje do systému finančního práva předložili autoři historický pohled na tento měnověpolitický nástroj a následně jej v podobě, jak byl použit Českou národní bankou, komparovali s nestandardními měnověpolitickými nástroji Eurosystému používanými v poslední dekádě. Na workshopu prezentovali výsledky svého výzkumu a konzultovali je s odbornými účastníky.
Související projekty: