Informace o publikaci

Ronchopatie a syndrom spánkové apnoe: organizace péče a diagnostický algoritmus.

Autoři

GÁL Břetislav URBÁNKOVÁ Pavla HANÁK Jan SÁDOVSKÁ Kamila

Rok publikování 2019
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Prezentace je zaměřena na organizaci diagnostiky a léčby pacientů s ronchopatií a syndromem spánkové apnoe na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v brně.