Informace o publikaci

DISE (Drug Induced Sleep Endoscopy)

Autoři

HANÁK Jan GÁL Břetislav SÁDOVSKÁ Kamila HUDEČKOVÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis DISE (Drug Induced Sleep Endoscopy) je metoda využívající farmakologicky navozený spánek v diagnostice lokalizace a rozsahu obstrukce horních cest dýchacích u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí (OSA) před plánovaným chirurgickým zákrokem. V Prezentaci je shrnut manegament DISE na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně.