Informace o publikaci

The Intensity of mechanical loading in men's artistic gymnastics

Název česky Intenzita mechanického zatížení ve sportovní gymnastice mužů
Autoři

KALICHOVÁ Miriam HEDBÁVNÝ Petr CHRENKO Stefan KOPŘIVA Roman KASOVIĆ Mario

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Cílem této studie bylo určit u sportovních gymnastů objem zatížení během tréninků, jakož i aktivní tréninkový čas. U 5 elitních juniorských sportovních gymnastů, kteří trénují průměrně 22h týdně, jsme na videokameru zaznamenali 22 tréninkových jednotek, abychom následně vyhodnotlili sledované parametry. Nespecifická cvičení jako rozcvičení, protahování či posilování nebylo do měření zahrnuto. Dále jsme analyzovali obsah Pravidel sportovní gymnastiky mužů (2017 – 2020). Výsledky ukázaly, že gymnasta stráví za jeden tréninkový týden průměrně 70,8 ± 12,4 min aktivním cvičením na nářadí. Poměr aktivního tréninkového času na přeskoku, kruzích, prostných, hrazdě, koni našíř a bradlech byl 1:10:10:19:25:35. Ukázalo se, že během tréninkového týdne gymnasta průměrně provede 654 nárazů na ruce, 268 nárazů na nohy, 225 prvků, při kterých dochází k zatížení horních končetin v tahu a 119 kmihů vzporem zatěžujících horní končetiny v tlaku. Dále jsme zjistili, že z hlediska asymetrie provedení je z celkového počtu 823 prvků uvedených v Pravidlech sportovní gymnastiky mužů 477 prvků symetrických a 346 asymetrických. Prvky na koni našíř jsou ze 100% jednostranné, naopak cvičení na kruzích neobsahuje žádný asymetrický prvek. U dalších disciplín jsou poměry symetrických a asymetrických prvků následující: prostná (86:25), přeskok (30:82), bradla (109:63), hrazda (98:51). Analýzou videozáznamu jsme zjistili, že za jeden tréninkový týden provede gymnasta 457,6 prvků, které jsou svým charakterem asymetrické ať již na základě pohybu dolních nebo horních končetin nebo rotace těla. Průběžné monitorování mechanického zatížení gymnastů může pomoci lépe plánovat náplň tréninků a předcházet tak zdravotním problémům z důvodu přetížení pohybového aparátu a vzniku dysbalancí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info