Informace o projektu
Asymetrie mechanického zatížení ve sportovní gymnastice

Kód projektu
MUNI/51/07/2018
Období řešení
6/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Gymnastická cvičení jsou charakteristická asymetrickým zatěžováním jednotlivých částí těla. Tyto asymetrie nejsou v současnosti v dostatečné míře v odborné literatuře zmapovány, nedokážeme proto určit, jaký je jejich vliv na vytváření svalových dysbalancí. V tomto výzkumu navážeme na naše předchozí studie, ve kterých jsme určili podíl asymetrických cvičení v rámci závodních gymnastických sestav. Cílem projektu je specifikovat stranové asymetrie u vybraných gymnastických struktur z hlediska kinematiky i dynamiky. Měření přibližně 20 výkonnostních sportovních gymnastů a gymnastek proběhne v laboratoři FSpS MU. Výsledky studie přispějí k poznatkům o mechanice intenzivního zatěžování hybného systému a na jejich základě budeme moci formulovat doporučení, jak korigovat počet opakování při nácviku daných prvků a kompenzovat stranově nerovnoměrné zatížení jednotlivých částí těla. Výsledky výzkumu budeme prezentovat v publikacích v databázovaném periodiku i na vědecké konferenci, také na základě těchto měření vzniknou závěrečné práce studentů FSpS MU.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info