Informace o publikaci

Děti matek s gestačním diabetem - prospektivní studie sledování do tří let věku

Autoři

BARTÁKOVÁ Vendula BARÁTOVÁ Beáta CHALÁSOVÁ Katarína JANKŮ Petr KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod Gestační diabetes mellitus (GDM) představuje rizikový faktor pro matku i dítě, a to jak krátkodobém horizontu (peripartální morbidita) tak dlouhodobě (diabetes postpartum resp. fetální programování). Vícero studií se zabývalo (po)porodními komplikacemi dětí matek s GDM, avšak relativně málo prospektivních studií se věnovalo kontinuálnímu sledování těchto dětí. Předpokládá se vyšší riziko vzniku obezity, hypertenze případně diabetu, podobně jako u dětí matek s T2DM. V České republice zatím neexistuje studie, která by se tomuto tématu věnovala. Metodika Soubor 592 žen (z toho 496 GDM a 96 zdravých těhotných kontrol) byl osloven s prosbou vyplnění elektronického dotazníku týkajícího se zjištění základních parametrů jejich dětí do tří let věku (ze zdravotního průkazu dítěte - váha, výška, obvod hlavičky, psychomotorický vývoj, nemocnost, potřeba léků/hospitalizace, potřeba sledování specialistou a dále stav očkování a doba laktace). Z oslovených žen dotazník vyplnilo 55 (48 s GDM a 7 s fyziologickým těhotenstvím). U 4 žen s GDM přetrvala určitá forma poruchy glukózové tolerance (PGT) po porodu. Hodnotili jsme jak rozdíly mezi dětmi žen s a bez GDM v anamnéze, tak v rámci podskupiny dětí žen s GDM (s a bez PGT po porodu). U matek byly srovnávány následující parametry: věk, BMI, váhový přírůstek během těhotenství, diabetes (DM) v rodině, kouření, parita, nadváha/obezita. Výsledky Zdravé matky měly oproti ženám s GDM nižší podíl DM v rodinné anamnéze a jednalo se ve větší míře o prvorodičky (P=0,037, resp. P=048, chi-square test), při srovnání podskupiny žen s GDM se signifikantně více objevilo kouření v anamnéze u žen s PGT po porodu (P=0,003, chi-square test). Mezi dětmi žen s GDM či zdravých kontrol, ani v podskupině žen s GDM s či PGT po porodu nebyly ve sledovaných parametrech nalezeny statisticky signifikantní rozdíly, i když ve výsledcích můžeme pozorovat určité trendy - děti matek s GDM jsou oproti dětem zdravých matek méně často kojeny, jsou méně často očkovány dle očk. kalendáře a častěji potřebují ošetřování specialistou (nejvíce alergologie a ortopedie). Závěr Compliance respondentek byla velice malá (cca 10% všech oslovených, což však odpovídá celosvětovému trendu), proto z daného souboru nelze získat spolehlivé statisticky signifikantní výsledky. Výsledky naznačují jisté rozdíly mezi dětmi žen s a bez GDM, nicméně je potřeba získat ke spolupráci větší množství žen. Práce byla podpořena grantem 16-28040A Interní grantové agentury MZ ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info