Informace o publikaci

The Current Challenges of the Euro Area - Is the "Euro Crisis" Over?

Název česky Současné výzvy eurozóny - je již "krize eura" zažehnána?
Autoři

SCHWEIGL Johan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ??????? ?????????? ????????????, Vestnik Moskovskogo universiteta
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www
Klíčová slova Euro; euro crisis; Eurosystem; European central bank; monetary policy; quantitative easing; judicial review; Court of Justice of the EU; Treaty on Functioning of the EU; financial assistance funds; European Monetary Fund
Přiložené soubory
Popis Poslední dekáda byla na úrovni EU ve znamení nestandardních ekonomických opatření. ECB a celý Eurosystém používaly nestandarní měnověpolitické nástroje, zatímco Evropská komise usilovala o vytvoření systému fondů finanční asistence. Cílem tohoto příspěvku je vymezit tato klíčová opatření, a to jak v oblasti měnové politiky, tak v oblasti fondů finanční asistence. Uvedený přehled je doplněn o stručný nástin možného vývoje v roce 2019.
Související projekty: