Informace o publikaci

Otázky odpovědnosti umělé inteligence za zásah do autorského práva

Autoři

ZIBNER Jan

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se soustředí na otázky, které vyvstávají v oblasti umělé inteligence při zkoumání odpovědnosti za zásah do autorského práva. S ohledem na nárůst využití umělé inteligence při vytváření autorských děl je v této souvislosti podstatné analyzovat potenciální zásah do autorského práva v procesu tvorby a odpovědnostní režim, který by se v takovém případě uplatnil. V rámci toho je důležité zkoumat jak druh odpovědnosti, odpovědné entity, tak i stávající a ideální řešení náhrady škody při dostatečné reflexi vlastností a potenciálu umělé inteligence. Příspěvek v první části představí hlavní otázky, které v této problematice vyvstávají. Ve druhé části pak příspěvek představí stávající řešení dříve uvozených otázek, na což naváže třetí část věnovaná ideálnímu řešení uvedeného.
Související projekty: