Informace o publikaci

Zdroje financování neziskových organizací – teorie a praxe

Autoři

BUZKOVÁ Romana

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Související projekty: