Informace o publikaci

Modified Prüfer angle and conditional oscillation of perturbed linear and half-linear differential equations

Logo poskytovatele
Název česky Modifikovaný Prüferův úhel a podmíněná oscilace perturbovaných lineárních a pololineárních diferenciálních rovnic
Autoři

HASIL Petr VESELÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Applied Mathematics and Computation
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.06.027
Klíčová slova Half-linear equations; Conditional oscillation; Oscillation constant; Riccati equation; p-Laplacian; Prüfer angle
Popis Výzkum a výsledky popsané v tomto článku náleží do kvalitativní teorie diferenciálních rovnic (přesněji, parciálních diferenciálních rovnic s jednodimenzionálním p-laplasiánem). Pomocí metody, jejíž jádro je dáno Prüferovou metodou, je identifikován hraniční případ mezi oscilatorickými a neoscilatorickými rovnicemi. Navíc je možné rozhodnout, zda studované rovnice jsou či nejsou oscilatorické dokonce v tzv. kritickém (tj. hraničním) případě. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že jsou získány nové a silné výsledky současně pro lineární i pololineární rovnice (tj. rovnice s jednodimenzionálním p-laplasiánem). Kromě toho lze pracovat s rovnicemi, jejichž koeficienty jsou nekonstantní a neperiodické. Novost výsledků je doložena příklady a důsledky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info