Informace o publikaci

Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic

Název česky Ústavní aspekty místních daní na Slovensku a v České republice
Autoři

ROMÁNOVÁ Anna RADVAN Michal SCHWEIGL Johan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lex Localis – Journal of Local Self-Government
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open Acces časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.4335/17.3.591-616(2019)
Klíčová slova local tax; local charge; Slovak Republic; Czech Republic; constitution; European Charter of Local Self-Government
Popis Hlavním cílem příspěvku je analyzovat ústavní základy právní úpravy, vyměření a výběru místních daní ve Slovenské republice a v České republice. Článek začíná obecnou ústavní regulací daní a pokračuje kritickou analýzou regulace a aplikace místních daní v obou zemích. Vychází z právní síly právních norem, počínaje mezinárodními aspekty - Evropskou chartou místní samosprávy, pokračující v ústavních otázkách a končící zákonnou úpravou místních daní. První část hypotézy, že i když je ústavní regulace v těchto zemích velmi odlišná a dává různé příležitosti pro přijímání místních daní jak v národních parlamentech, tak v místních zastupitelstvech, je praxe v obou zemích velmi podobná (s malými rozdíly ve skutečném využití možností úpravy příjmů z daně z nemovitých věcí obcemi, které hovoří ve prospěch Slovenska oproti ČR), byla potvrzena. Druhá část hypotézy, že v obou zemích mají jednotky místní samosprávy dostatečné pravomoci ukládat a vybírat místní daně, byla zamítnuta. V závěru je provedeno srovnání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jsou uvedeny možné změny de lege ferenda.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info