Informace o publikaci

Evaluační kritéria a výstupové standardy tělesné výchovy ve španělsku – vybrané kvality projektovaného kurikula

Autoři

VLČEK Petr KOUŘILOVÁ Iva MUŽÍK Vladislav

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek uvádí vybrané analýzy projektového kurikula tělesné výchovy ve Španělsku, které následně srovnává s projektovaným kurikulem tělesné výchovy v České republice. Vznik předkládaného textu byl iniciován výsledky české kurikulární reformy, které podle některých výzkumných prací zaostávají za původními očekáváními. Motivem příspěvku tedy byla snaha získat a posoudit přístupy k projektování tělesné výchovy našich zahraničních kolegů, které by mohly napomoci při tvorbě, revizích a inovacích českých kurikulárních dokumentů, které jsou v současnosti velice aktuální. V analýze a deskripci španělského kurikulárního dokumentu pro primární vzdělávání, která je pro předložený text klíčová, se zabýváme jeho formální a obsahovou stránkou. Důraz klademe především na oblast tělesné výchovy. Ve výsledcích a závěrech jsou diskutovány podobnosti a rozdíly mezi pojetím kurikula tělesné výchovy primárního vzdělávání ve Španělsku a v České republice. Hodnoceny jsou vybrané kvality analyzovaného projektovaného kurikula a formulována doporučení pro revize českých vzdělávacích programů projektujících tělesnou výchovu.
Související projekty: