Informace o publikaci

Postavení příjemce dotace v sankčních řízeních

Autoři

JELÍNEK Kamil

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Citace
www http://www.dnyprava.cz/dokumenty/48814
Popis Příspěvek se zabývá odlišným postavením příjemce dotace při přezkumu jeho jednání prizmatem porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a v řízení o odvodech před poskytovatelem dotace, resp. kontrolním orgánem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Vzhledem k odlišným procesním předpisům, které se na řízení o totožném jednání příjemce dotace aplikují, dochází k významným změnám v jeho procesním postavení, resp. v samotném charakteru těchto řízení, a to zejména s ohledem na zásady, které na tato řízení dopadají.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info