Informace o publikaci

Studium transportní účinnosti SALD SP ICP MS nanočástic

Logo poskytovatele
Autoři

STIBOREK Marek MELIORISOVÁ Stanislava FARKA Zdeněk MICKERT Matthias Jürgen KRÁSENSKÝ Pavel KROUPA Jiří HLAVÁČEK Antonín SKLÁDAL Petr GORRIS Hans-Heiner KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Laserová desorpce za účasti substrátu (SALD) spojená s ICP MS pracující v módu detekce jednotlivých nanočástic (SP) je užitečným pomocníkem pro charakterizaci nanočástic (NP). Tato technika umožňuje rychle a bez jakékoliv úpravy vzorku stanovit nanočástice různého složení do velikosti cca 15 nm. Typická transportní účinnost SALD SP ICP MS nanočástic nanesených na vzorcích se podle našich dosavadních výsledků pohybuje kolem 50 při použití laserů pracujících v oblasti UV záření. Vyšších hodnot lze dosáhnout jen s obtížemi, jelikož při použití UV záření o běžně používané vlnové délce 213 nm může docházet k tepelnému rozkladu nanočástic ještě v ablační komoře a následnému rozmytí v nosném plynu. Naše experimenty spočívaly v použití komerčního ablačního systému pracujícího při vlnové délce 213 nm vybaveného ablační komorou s dobou vymývání 50 ms a v laboratoři sestaveného ablačního systému pracujícího při vlnové délce 2 940 nm s jednoduchým typem ablační komory. Jako testovací vzorky byly použity nanočástice zlata a upkonvertující nanočástice NaYF4 nanesené na plastovém substrátu nebo na rakovinné tkáni. Jako referenční metoda k SALD SP ICP MS byla použita upkonvertující (UC) mikroskopie pracující v módu detekce jednotlivých nanočástic.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info