Informace o publikaci

Geochemie, petrografie a mineralogie ultrabazických hornin gföhlské jednotky moldanubika – nové poznatky o jejich původu a vývoji

Autoři

KUBEŠ Martin LEICHMANN Jaromír

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Z regionálně-geologického pohledu, lze na základě prostorové asociace serpentinitů s eklogity a HP granulity, geochemie samotných serpentinitů (vysoký obsah Ti ~ 132-730 ppm, zvýšené koncentrace Yb dosahující až 0,35 ppm a distribuce REE) a chemického složení Cr-spinelidů usuzovat, že se studovaná ultrabazika vyvíjela v prostředí subdukční zóny (Deschamps et al. 2013), která se utvářela v důsledku kolize mezi bohemikem a moldanubikem v průběhu HP-HT etapy variské orogeneze, což koresponduje s geochronologickými daty z ultrabazik (Sm-Nd ~ 336-339 Ma; viz Medaris et al. 2005), srovnatelnými s výsledky izotopických rozborů U-Pb metamorfních zirkonů z gföhlských granulitů (338-347 Ma; viz Kröner et al. 2000).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info