Informace o publikaci

All mankind is of one origin

Název česky Všechno lidstvo je jednoho původu
Autoři

DROZDOVÁ Eva FIALOVÁ Dana

Rok publikování 2019
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V roce 2019 oslavíme 150. výročí narození dr. Hrdličky. K organizaci kongresu se spojili Česká společnost antropologická a představitelé města Humpolce spolu se zástupci antropologických oborů na většině českých univerzit. Pro kongres bylo zvoleno motto dr. Hrdličky „All mankind is of one origine“. Toto motto přesně odráží náplň a poselství kongresu, které by měl vyslat do světa. Jsou to myšlenky humanismu a porozumění mezi národy. Antropologie vždy byla vědou, která zkoumala člověka z mnoha stran, zaváděla nové techniky výzkumu, šířila moderní myšlenky a tíhla k interdisciplinaritě. Vítáme tedy všechny účastníky, kteří se zabývají výzkumem člověka na biologické, genetické, medicínské, primatologické či kulturní úrovni, i ty, kteří se soustřeďují na různé hraniční oblasti výzkumu, které se člověka jen dotýkají. Tradiční součástí kongresu je 21. Symposium Praha - Lublin-Sydney-St. Petersburg s tématikou pohybového ústrojí člověka. V roce 2019 oslavíme 150. výročí narození dr. Hrdličky. K organizaci kongresu se spojili Česká společnost antropologická a představitelé města Humpolce spolu se zástupci antropologických oborů na většině českých univerzit. Pro kongres bylo zvoleno motto dr. Hrdličky „All mankind is of one origine“. Toto motto přesně odráží náplň a poselství kongresu, které by měl vyslat do světa. Jsou to myšlenky humanismu a porozumění mezi národy. Antropologie vždy byla vědou, která zkoumala člověka z mnoha stran, zaváděla nové techniky výzkumu, šířila moderní myšlenky a tíhla k interdisciplinaritě. Vítáme tedy všechny účastníky, kteří se zabývají výzkumem člověka na biologické, genetické, medicínské, primatologické či kulturní úrovni, i ty, kteří se soustřeďují na různé hraniční oblasti výzkumu, které se člověka jen dotýkají. Tradiční součástí kongresu je 21. Symposium Praha - Lublin-Sydney-St. Petersburg s tématikou pohybového ústrojí člověka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info