Informace o publikaci

Přeshraniční exkurze SK - CZ (mapa)

Autoři

NOVÁK Svatopluk LESŇÁK Slavomír

Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Popis Mapa je jedním z výstupů projektu Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování ITMS2014+ NFP304011C840, program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Česká republika 2014-2020 Interreg V-A SK-CZ/2016/01. Jedná e o učebnou pomůcku pro pedagogy a studenty Jihomoravského a Trnavského kraje pro praktickou realizaci exkurzního vyučování v lokalitách Trnava, Skalicko, Senicko, Hodonínsko, Břeclavsko.
Související projekty: