Informace o publikaci

Predictors of using career guidance services by emerging adults

Logo poskytovatele
Název česky Prediktory využívání služeb kariérového poradenství mladými dospělými
Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka HLAĎO Petr LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje dílčí výstupy ze dvou vln sběru dat v rámci longitudinálního výzkumného projektu: Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition. Obě vlny sběru dat proběhly ve dvou krajích ČR (Jihomoravský a Moravsko-slezský kraj). První vlna sběru dat proběhla v březnu a dubnu 2018 a získali jsme data od 3,028 studentů absolventských ročníků oborů středního odborného vzdělávání. Druhá vlna sběru dat proběhla mezi stejnými respondenty v únoru a březnu 2019 (s časovým odstupem 10 měsíců) a obdrželi jsme 499 dotazníků. V příspěvku přestavíme možné prediktory využívání služeb kariérového poradenství a to s respektem k variabilitě služeb kariérového poradenství, které mohou mladí dospělí po ukončení vyššího sekundárního vzdělávání využít. Z dat první vlny sběru dat bylo prostřednictvím a vícenásobnou lineární regresí prokázáno, že jednorázové nebo opakované využití služeb kariérového poradenství zvyšuje celkovou kariérovou adaptabilitu, ale také dimenzi kariérového zájmu a zvídavosti. Po ukončení druhé vlny sběru dat zjišťujeme, jaká úroveň kariérové adaptability měřená těsně před absolvováním středoškolského studia vede mladé dospělé k využívání služeb kariérového poradenství po ukončení vyššího sekundárního vzdělávání, a současně, které další proměnné lze považovat za prediktory využívání těchto služeb. Pokud zohledníme předcházející zjištění, že využití služeb kariérového poradenství zvyšuje kariérovou adaptabilitu, a zjistíme, co predikuje využívání služeb, můžeme otevřít diskuzi o tom, jaký potenciál mají služby kariérového poradenství pro rozvoj inkluzivní společnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info