Informace o publikaci

Mezi-generační učení v třígeneračních typech soužití

Autoři

ŽÁKOVÁ Michaela

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Konferenční příspěvek se věnuje tématu mezi-generačního učení v třígeneračních typech soužití. Na základě analýzy rozhovorů se zástupci tří generací, příspěvek prezentuje, jak jednotlivé generace hovoří o tom, co se soužitím s dalšími generacemi naučili a v čem je jejich společné žití obohatilo. Nezaměřuje se pouze na proces mezi-generačního učení mezi prarodiči a vnučkami/ vnuky, ale do analýzy zahrnuje i perspektivu prostřední generace, čímž apeluje na holistický přístup k problematice. Více než na studium podob „záměrného“ či „přímého“ učení, které rámuje aktivně předávané vědomosti, znalosti a dovednosti ze stran jednotlivých generací (ať už nápodobou či nikoli; kupř. jak pracovat s IT, jak uvařit guláš, záležitosti finanční hospodaření aj.), se příspěvek více zaměřuje na podoby toho, co se jedinci naučili každodenním soužitím s dalšími generacemi jako takovým. Věnuje se tak i dalším podobám mezi-generačního učení, založených na každodenních zkušenostech se soužitím více generací. V tomto ohledu reflektuje kupříkladu témata tolerance a vlastních, naučených strategií, které jedinci využívají mj. za účelem udržet chod domácností. Tím přispívá do diskuze o charakteru třígeneračních soužití v České republice a k problematice procesu mezi-generačního učení v těchto typech soužití.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info