Informace o publikaci

K interpretaci jednostranných právních jednání s účinky mortis causa

Autoři

RONOVSKÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl zaměřen na výklad jednostranných právních jednání, které mají účinky pro případ smrti, v kontextu návrh nové slovenské právní úpravy právního jednání (rekodifikace závazkového práva)
Související projekty: