Informace o publikaci

Kvalita života předčasně narozených dětí v kontextu psychodiagnostických výzev

Autoři

BUREŠOVÁ Iva

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V České republice se ročně narodí přibližně 8 500 dětí s nízkou porodní hmotností (do 2500g), které jsou potencionálně ohrožené rizikovým vývojem, což činí kolem 8% z celkově narozených dětí. Předčasný porod pro ně představuje kromě zdravotních rizik vyplývajících z nízké porodní hmotnosti i další významné komplikace spojené s jejich následným psychomotorickým i psychosociálním vývojem, který je v řadě případů značně rizikový a jehož dopady nejsou jen individuální, ale ve svých důsledcích i celospolečenské. Výsledky zahraničních i domácích výzkumných studií u předčasně narozených dětí, dětí s nízkou porodní hmotností a u dětí ohrožených rizikovým vývojem dlouhodobě poukazují na výskyt řady významných vývojových obtíží v psychickém vývoji, jako jsou např. poruchy autistického spektra, poruchy kognitivního vývoje, vývojové poruchy učení, řeči, poruchy chování a emocí atd. V tomto kontextu sehrává naprosto zásadní roli včasná identifikace dětí s odchylkami ve vývoji a následné průběžné sledování jejich raného vývoje - což bylo hlavním tématem příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info