Informace o publikaci

Diagnostika, operační a systémová terapie matastáz solidních nádorů

Autoři

KAZDA Tomáš LAKOMÝ Radek POSPÍŠIL Petr HYNKOVÁ Ludmila ŠÁNA Jiří FADRUS Pavel JANČÁLEK Radim BARTOŠ Robert BELANOVÁ Renat SLABÝ Ondřej ŠLAMPA Pavel

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-201903-0006_diagnostika_operacni_a_systemova_terapie_metastaz_solidnich_nadoru.php
Klíčová slova brain metastases; neurosurgery; targeted therapy; imunotherapy
Popis Sekundární mozkové nádory, mozkové metastázy, se vyskytují až u 30-40 % všech onkologických pacientů se solidními nádory, přičemž riziko jejich výskytu a incidence nadále narůstá. Cílem tohoto přehledového článku je poskytnout základní a zároveň aktuální informace o současných léčebných možnostech pacientů s mozkovými metastázami s výjimkou radioterapie, která je diskutována v samostatném, navazujícím, přehledovém článku. Snahou je, v souladu se zaměřením časopisu, poskytnout didakticky a prakticky podané informace o problematice sekundárních mozkových nádorů s důrazem na jejich využitelnost v denní klinické praxi. S rozšiřujícími se léčebnými možnostmi, včetně operačních výkonů a moderní cílené terapie a imunoterapie, lze do budoucna očekávat více personalizovaný přístup v léčbě tohoto onemocnění
Související projekty: