Informace o publikaci

Spolubytí k dynamické homeostatické evolvující rovnovážné komplexitě infosféry: podněty k filosofii edukace

Autoři

ČERNÝ Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Paidagogos
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.paidagogos.net/issues/2019/2/article.php?id=3
Klíčová slova noosphere; infosphere; inforg; evolution; philosophy of education; cyberspace
Popis Studie na základě kritické reflexe prací Teilhada, Floridiho, Heideggera a Damasia dospěje k předběžnému uchopení sociálních interakcí (v širším pojetí tedy k jisté sociální rovině učení či solidaritě mezi jednotlivými členy společnosti, která – jak níže ukážeme – představuje jeden z klíčových pilířů učení) jako ke spolubytí k dynamické homeostatické evolvující rovnovážné komplexitě infosféry. Tento přístup představuje základní interakční strategii v měnícím se světě. Proces dosahování homeostatické dynamické rovnováhy je procesem těsného kontaktu inforgů a prostředí, jejich vzájemná konstituce a interakce předpokládá bohatou diversitu a tvoří vzájemný hermeneutický klíč k reflexi jejich kvality. Spolubytí je pohybem Pobytu ke vzájemnosti a rovnováze. Současně nabídne některé pedagogické nebo filosoficko-pedagogické implikace tohoto přístupu včetně jejich možného didaktického dopadu.