Informace o publikaci

Training Pre-Service Teachers in Interdisciplinary Instruction of Natural Science Subjects

Název česky Pregraduální vzdělávání učitelů v interdisciplinárním vyučování přírodovědných předmětů
Autoři

TRNOVÁ Eva

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference INTED2019 Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.21125/inted.2019.1531
Klíčová slova interdisciplinary instruction; teacher education; pre-service teacher training
Popis Výsledky výzkumu a zkušenosti ukazují, že bez vzdělávání učitelů nebudou možné a trvalé inovace. Interdisciplinární přístup tedy vyžaduje kvalitní přípravu, která musí začít již v pregraduálním vzdělávání učitelů. Pro učitele je nezbytné znát výhody a nevýhody interdisciplinárního vyučování a naučit se, jak je správně implementovat.