Informace o publikaci

„Soudruh Matula není na okurky.“ Příběh prvního předsedy městského národního výboru v Brně jako sonda do prostředí nastupujících lokálních politických elit

Autoři

DVOŘÁK Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://archiv.brno.cz/index.php?nav01=1734&nav02=1739&pg=21&nav03=22790
Klíčová slova Vladimír Matula; Otto Šling; Brno; municipal politics; local elites; Communist Party of Czechoslovakia; political trials
Popis Hlavní postavou studie je Vladimír Matula, první komunistický představitel v čele brněnské radnice. Článek se soustředí na otázku formování a původu nových lokálních a regionálních elit v období přípravy, vzniku, krize a počátku stabilizace komunistické diktatury v Československu mezi lety 1945 a 1954. Zvláštní pozornost je věnována interpretaci pramenů a otázce formování stranických mytologií a osobních sebeprezentací.