Informace o publikaci

Deep sequencing of circulating microRNAs in rectal cancer patients after neoadjuvant chemo-radiotherapy in correlation with final nodal status and T-stage

Název česky Využití sekvenování nové generace v analýze cirkulujících mikroRNA u pacientů karcinomem rekta po neoadjuvantní chemoradioterapii v korelaci s definitivním patologickým T a N stagingem.
Autoři

FARKAŠOVÁ Martina KALA Zdeněk PROCHÁZKA Vladimír GROLICH Tomáš MACHÁČKOVÁ Táňa SLABÝ Ondřej FIALA Lukáš ŠKROVINA Matěj

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Cílem této studie bylo zhodnotit expresní profily miRNa u pacientů s nádory konečníku po neoadjuvantní chemoradioterapii v korelaci s konečnou pozitivitou uzlin a T-stadiem jako potenciální prediktivní biomarkery, které pomáhají při výběru pacientů s dobrou odpovědí na lokální excizi nebo radikální resekci. Vzorky krevní plazmy pacientů s rakovinou konečníku byly odebrány v době restagingu. Profily exprese miRNA byly získány sekvenováním nové generace. Porovnáním expresních profilů miRNA rozdělených do skupin s metastatickým uzlovým postižením (pN +) a bez něj (pN-) bylo identifikováno 65 miRNA se signifikantně deregulovanou expresí (P <0,05). Celkem 37 se zvýšilo a 28 se snížilo ve vzorcích pacientů s pN + versus ve vzorcích s pacienty s pN-. Při analýze plazmy u pacientů vzhledem k T stadiu bylo nalezeno 58 miRNA s deregulovanou expresí (P <0,05), 37 miRNA se zvýšenou expresí a 21 miRNA se sníženou expresí ve vzorcích pacientů s pT3 + 4 na rozdíl od pacientů s pT0 + 1 + 2. Naše zjištění naznačují, že cirkulující miRNA by mohly sloužit jako potenciální prediktivní biomarkery konečného uzlového postižení a snížení po neoadjuvantní CHRT u rakoviny konečníku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info