Informace o projektu
Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem

Kód projektu
NT13549-4/2012 (kod CEP: NT13549)
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Naše studie je založena na metodicky novém a progresivním, na mikroRNA založeném, přístupu identifikace biomarkerů nádorových onemocnění v krevním séru. Předmětem řešení projektu je vytvoření diagnostického panelu cirkulujících mikroRNA umožňujícího časný záchyt CRC u asymptomatických pacientů ať již pro screeningové účely, nebo sledování pacientů s hereditárními formami CRC, a dále citlivý záchyt progrese onemocnění v rámci sledování pacientů s CRC podstupujících adjuvantní terapeutické režimy.

Publikace

Počet publikací: 57


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info