Informace o projektu

Vytvoření diagnostické sady cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku a sledování pacientů s kolorektálním karcinomem

Kód projektu
NT13549-4/2012 (kod CEP: NT13549)
Období řešení
4/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav

Naše studie je založena na metodicky novém a progresivním, na mikroRNA založeném, přístupu identifikace biomarkerů nádorových onemocnění v krevním séru. Předmětem řešení projektu je vytvoření diagnostického panelu cirkulujících mikroRNA umožňujícího časný záchyt CRC u asymptomatických pacientů ať již pro screeningové účely, nebo sledování pacientů s hereditárními formami CRC, a dále citlivý záchyt progrese onemocnění v rámci sledování pacientů s CRC podstupujících adjuvantní terapeutické režimy.

Publikace

2016

DETECTION OF ALTERED MIRNA AND PIRNA EXPRESSION LEVELS IN RENAL CELL CARCINOMA BY NGS

ILIEV Robert VYCHYTILOVÁ Petra — OŽANOVÁ Zuzana — RYBECKÁ Silvia — RADOVÁ Lenka — STANÍK Michal — DOLEŽEL Jan FEDORKO Michal PACÍK Dalibor SLABÝ Ondřej

Efficacy and Toxicity of Panitumumab After Progression on Cetuximab and Predictive Value of MiR-31-5p in Metastatic Wild-type KRAS Colorectal Cancer Patients

KISS Igor — MLČOCHOVÁ Jitka — BORTLÍČEK Zbyněk POPRACH Alexandr — DRÁBEK Jiří — VYCHYTILOVÁ Petra SVOBODA Marek BÜCHLER Tomáš — BATKO Stanislav — RYŠKA Aleš — HAJDÚCH Marian SLABÝ Ondřej

Genome-wide microRNA Expression Profiling in Primary Tumors and Matched Liver Metastasis of Patients with Colorectal Cancer

VYCHYTILOVÁ Petra — PEŠTA Martin — RADOVÁ Lenka — LIŠKA Václav — DAUM Ondřej — KALA Zdeněk SVOBODA Marek KISS Igor SLABÝ Ondřej

IDENTIFIKACE CIRKULUJÍCÍCH MIKRORNA S DIAGNOSTICKÝM A PROGNOSTICKÝM POTENCIÁLEM U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM S VYUŽITÍM SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE

VYCHYTILOVÁ Petra ŠACHLOVÁ Milana RADOVÁ Lenka KOSAŘOVÁ Zdeňka — SLABÁ Kateřina — GROLICH Tomáš KALA Zdeněk SVOBODA Marek VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

Long non-coding RNA ZFAS1 interacts with CDK1 and is involved in p53-dependent cell cycle control and apoptosis in colorectal cancer

THORENOOR Nithyananda — VYCHYTILOVÁ Petra — HOMBACH Sonja — MLČOCHOVÁ Jitka — KRETZ Markus — SVOBODA Marek SLABÝ Ondřej

Serum-Based MicroRNA Signatures in Early Diagnosis and Prognosis Prediction of Colon Cancer

VYCHYTILOVÁ Petra RADOVÁ Lenka ŠACHLOVÁ Milana KOSAŘOVÁ Zdeňka — SLABÁ Kateřina — FABIAN Pavel — GROLICH Tomáš PROCHÁZKA Vladimír KALA Zdeněk SVOBODA Marek KISS Igor VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

2015

Analýza mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace

VYCHYTILOVÁ Petra KOSAŘOVÁ Zdeňka RADOVÁ Lenka ŠACHLOVÁ Milana SVOBODA Marek VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

Circulating Blood-Borne microRNAs as Biomarkers in Solid Tumors

VYCHYTILOVÁ Petra SLABÝ Ondřej

MiR-215 is a tumor suppressor in colorectal cancer in vitro and in vivo

VYCHYTILOVÁ Petra MERHAUTOVÁ Jana MLČOCHOVÁ Jitka RADOVÁ Lenka ILIEV Robert SVOBODA Marek VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells

ŠÁNA Jiří BEŠŠE Andrej — ONDRÁČEK Jakub — VEČEŘA Marek FADRUS Pavel KŘEN Leoš — MLČOCHOVÁ Hana — ILIEV Robert MLČOCHOVÁ Jitka VYCHYTILOVÁ Petra — HÉŽOVÁ Renata — JURÁČEK Jaroslav SLABÝ Ondřej

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info