Informace o publikaci

Vzpomínky na vývoj katedry mezinárodního (a evropského) práva v Brně a rozvoj oborů mezinárodní právo veřejné a právo EU v letech 1974-2019

Autoři

TÝČ Vladimír

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-S-12
Klíčová slova Public International Law; EU Law; International and European Law Department; Scientific Publications; Educational Activities; Contribution to the Development of Particular Fields
Přiložené soubory
Popis Cíl této studie je dvojí. Je především stručným pohledem na historii katedry mezinárodního (a evropského) práva od jejího založení do současnosti, zejména pokud jde o personální složení a odborné zaměření. Druhým cílem je zmapování a vyhodnocení přínosu katedry k rozvoji oborů mezinárodní právo veřejné a právo EU, včetně větve duševního vlastnictví. O oboru mezinárodní právo soukromé pojednává zvláštní studie. Pro přehlednost je text členěn do tří částí, odpovídajících třem obdobím: první do roku 1990, druhé poté do roku 2010 a třetí zahrnující poslední léta a současnost. Zatímco první období bylo ve znamení rozjezdu a budování nové katedry na nové fakultě, druhé období znamenalo v nových podmínkách bouřlivý rozvoj odborné i pedagogické činnosti. Katedra rozšířila svoji působnost o nový velmi dynamický obor právo Evropské unie. V posledním období do současnosti pokračuje bohatá vědecká a pedagogická činnost a stabilizuje se personální složení týmu katedry. Studie dochází k závěru, že katedra významnou měrou přispívá k rozvoji svých oborů, zajišťuje bohatou a hodnotnou pedagogickou činnost a dostala se tak na špičku podobných pracovišť v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info