Informace o publikaci

Zkoumání kognitivních procesů u dětí s grafomotorickými obtížemi

Logo poskytovatele
Autoři

ŠAFÁROVÁ Katarína

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Grafomotorické dovednosti vznikají kombinací kognitivních, percepčních a motorických schopností, které člověku umožňují kreslit, a také psát. Pro dítě, které má problémy s grafomotorikou, je psaní obtížné, protože dochází k nesouladu mezi jeho myšlenkami a schopností je vyjádřit skrze psaní. V příspěvku představíme částečné výsledky výzkumného projektu, který je zaměřen na zkoumání grafomotorických obtíží dětí mladšího školního věku za pomoci záznamu a analýzy on-line písma. Námi vytvořený protokol je složen ze tří sérií různých typů úkolů: (1) úlohy se základními grafomotorickými elementy (7 úkolů); (2) úlohy zaměřené na kognitivní procesy (22 úkolů); (3) psaní (4 úkoly). Protokoly určené pro různý věk dětí se od sebe vzájemně lehce odlišují, přičemž obtížnost každého z nich roste úměrně věku dětí, pro které je určen.. Dětem mladšího školního věku (2-4. třída základních škol) byla administrována komplexní figura založená na principu Rey-Osterreithovy komplexní figury. Tyto děti byly dále rozděleny do dvou skupin, a to na děti s grafomotorickými obtížemi a děti s typickým vývojem psaní, tedy bez těchto obtíží. Na vzorku celkem XXX dětí jsme u obou skupin provedli srovnání klinických parametrů (například velikost písma, rychlost psaní, tlak na podložku atp.) a pokročilých parametrů (například rezidua šumu), zaznamenaných trajektorií na povrchu digitizéru, tzv. on surface pohybu a nad ním, tzv. in-air pohybu. Zároveň byly tyto parametry posuzované také ve vztahu k celkovým skórům námi vytvořené komplexní figury a Skríningové sebeposuzovací škály pro zjištění úrovně písemného projevu pro děti (Handwriting Proficeincy Screening Qusestionnaire for Children).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info