Informace o publikaci

Vzdělávací modul Informační gramotnost s metodikou

Autoři

MAZÁČOVÁ Pavlína VAŇKOVÁ Petra LOMBARD Josef BERKI Jan

Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato publikace nabízí pohled na informační gramotnost jako jednu z klíčových gramotností, která se v současnosti vykrystalizovala z různých typů gramotností. Informační gramotnost je představena učitelům jak funkční celek, který není určen pouze pro vyučující informačních a komunikačních technologií, ale má své místo v práci učitelů napříč různými předměty a stupni vzdělávání. Představuje se zde rozvoj informační gramotnosti v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností s ohledem na průběh implementace mezi učitele a následně do edukačního procesu.
Související projekty: