Informace o publikaci

Vliv subkután­ně podávaného interferonu beta-1a na aktivitu onemocnění u pa­cientů s klinicky izolovaným syndromem - observační studie ATRACT

Autoři

MELUZINOVA E. TVAROH A. BLUDOVSKA M. PITHA J. VALIS M. MARES J. BENEŠOVÁ Yvonne MARTINKOVA A. DUFEK Michal HRADILEK P. AMPAPA R. GRUNERMELOVA M. BOZOVSKY T. ADAMKOVA J. ZIMOVA D.

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019442
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019442
Klíčová slova multiple sclerosis; clinically isolated syndrome; interferon beta-1a; treatment response; disease activity
Popis Východiska: Řada klinických studií prokázala, že včasná léčba klinicky izolovaného syndromu (clinical­ly isolated syndrome; CIS) může mít příznivý vliv na průběh a prognózu onemocnění. Soubor a metody: ATRACT byla observační neintervenční prospektivní nekomparativní nerandomizovaná jednoramen­ná otevřená multicentrická studie fáze IV, jejímž primárním cílem bylo zhodnotit vztah mezi charakteristikou CIS a odpovědí na léčbu interferonem (IFN) beta-1a podávaným v dávce 44 mg subkután­ně 3× týdně. Do studie bylo zařazeno 250 osob ve věku 18-65 let s dia­gnostikovaným CIS, které byly léčeny IFN beta-1a. Doba sledování činila 24 měsíců. Stav pa­cientů byl hodnocen při vstupu do studie a při kontrolách v 6., 12., 18. a 24. měsíci od vstupu do studie pomocí Expanded Disability Status Scale (EDSS). Aktivita onemocnění byla hodnocena počtem relapsů za rok (relapse rate). Výsledky: Podíl klinicky stabilních osob dosahoval v průběhu prvního roku 75,11 % a po 2 letech 59,11 %. U 85,45 % osob nedošlo v průběhu 2 let k 3 měsíce trvající progresi skóre EDSS, podíl osob bez relapsu činil 62,67 %. Při hodnocení klinické aktivity onemocnění nebyl zjištěn významný rozdíl mezi podskupinami s mono- a polysymp­tomatickým CIS. Závěr: Podávání IFN beta-1a vedlo v průběhu 2 let u většiny osob s CIS ke stabilizaci onemocnění, která nebyla ovlivněna povahou CIS ani nálezem při vstupním vyšetření MR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info