Informace o publikaci

Aktuality v léčbě a prevenci klostridiové kolitidy

Autoři

STEBEL Roman VOJTILOVÁ Lenka HUSA Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202002-0018_clostridium-difficile-infection-an-update-on-treatment-and-prevention.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3DAktuality%2Bv%2Bl%25E9%25E8b%25EC%2Ba%2Bprevenci%2Bklostridiov%25E9%2Bkolitidy%26sfrom%3D0%26
Klíčová slova Clostridioides difficile; fecal microbiota transplant; fidaxomicin; intestinal dysbiosis; passive immunotherapy; probiotics
Popis Jedním z nejvýznamnějších nežádoucích účinků širokospektré antibiotické (ATB) terapie je narušení mikroflóry tlustého střeva. Zhruba 20 % postantibiotických průjmů je způsobeno přemnožením toxigenních kmenů Clostridioides difficile. Celosvětově stále pozorujeme u klostridiové kolitidy vzestupný trend incidence, závažnosti případů, mortality a zejména počtu léčebných selhání. Na Klinice infekčních chorob FN Brno, pracoviště Bohunice, dlouhodobě sledujeme kromě základních epidemiologických charakteristik i nejvýznamnější rizikové faktory asociované s rozvojem kolitidy a vyhodnocujeme účinnost jednotlivých terapeutických a preventivních postupů (selektivně působící ATB, fekální bakterioterapie). Jen na základě pečlivé analýzy rizikových faktorů a znalosti patogeneze lze v praxi realizovat účinná opatření omezující šíření této nemoci. Do budoucna lze předpokládat častější využití fekální bakterioterapie, zdokonalování způsobu podání fekálního transplantátu, širší využití probiotik a selektivně účinkujících ATB a dále zavedení pasivní a aktivní imunizace do praxe.