Informace o publikaci

Pozemkové vlastnictví

Autoři

ADAMOVÁ Hana BRIM Luboš COUFALÍK Petr DOBROVOLNÁ Eva HANÁK Jakub PEKAŘOVÁ Anna

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kniha představuje rozsáhlé pojednání o různých aspektech vlastnictví pozemků. Zabývá se definicí základních pojmů (pozemek, parcela, půda), rozborem problematiky součástí pozemku, všemi základními způsoby nabývání vlastnictví pozemků, užívacími vztahy k pozemkům i důsledky užívání pozemků bez právního důvodu, významnými případy veřejnoprávních i soukromoprávních omezení vlastnického práva, nástroji ochrany vlastnického práva (především žalobami na ochranu držby a vlastnictví), oceňováním pozemků, náhradou škody na pozemcích a specifickými případy velkých změn pozemkového vlastnictví v České republice, zejména majetkovými restitucemi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info