Informace o publikaci

Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody

Autoři

PUNOVÁ Monika

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na děti s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. Přestože je v České republice aktuálně těchto dětí 40 000, v sociální práci jim není věnován téměř žádný prostor. V této teoretické stati jsou nejprve reflektována možná úskalí spojená s výzkumem této cílové skupiny a následně je pojednána tématika jejich odolnosti. Zaměření na odolnost vychází z přístupu orientovaného na silné stránky a zaměřuje se na to, jak podporovat dítě, aby dokázalo odolat náročnosti situace vyplývající z uvěznění rodiče a vyrovnat se s ní adaptivním způsobem. Cílem této stati je hledat odpověď na otázku: „Jak je možné, že některé děti s rodičem ve VTOS se dokáží navzdory své obtížné životní situaci (rizikovému statusu) úspěšně adaptovat a dokáží prospívat, zatímco jiné děti s rodičem ve VTOS nikoliv?“ V textu je poukázáno na to, že posilování odolnosti dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody souvisí s posilováním odolnosti rodiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info