Informace o publikaci

Interventionsforschung im Bereich der Förderung von Selbstevaluation der DaF-Lernenden: Forschungsdesign und ausgewählte Ergebnisse

Název česky Intervenční výzkum v oblasti rozvíjení sebehodnocení studentů němčiny jako cizího jazyka: Výzkumný design a vybrané výsledky
Autoři

VELIČKOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Učení se (cizímu jazyku) je velmi individuální proces, který je formován mnoha osobnostními dispozicemi žáka. Vypořádání se se všemi individuálními specifiky žáků při učení se stalo jednou z výzev současné didaktiky cizího jazyka. Na tuto výzvu navazuje jeden z hlavních cílů výuky cizích jazyků, a to rozvoj kompetence autonomního učení. Úkolem didaktiky cizích jazyků je pak mj. osvětlit cesty, které by mohly přispět k efektivnímu rozvoji právě autonomního učení. V návaznosti na výše uvedené poster představí design výzkumu a vybrané výsledky studie, která se zabývala rozvíjením sebehodnocení, jakožto možným způsobem, jak u žáků rozvíjet kompetenci autonomní učení a tím podpořit učení se cizím jazykům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info