Informace o publikaci

Epilepsy miRNA Profile Depends on the Age of Onset in Humans and Rats

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky miRNA profil epilepsie závisí na věku v počátku onemocnění u lidí a potkanů
Autoři

BALOUN Jiří BENCÚROVÁ Petra TOTKOVÁ Tereza KUBOVÁ Hana HERMANOVÁ Markéta HENDRYCH Michal PAIL Martin POSPÍŠILOVÁ Šárka BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Frontiers in Neuroscience
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.00924/full
Doi http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2020.00924
Klíčová slova miRNA; mesial temporal lobe epilepsy; animal model; human; sequencing; cross comparison study
Popis Epilepsie temporálního laloku (TLE) je závažná neurologická porucha doprovázená opakovanými spontánními záchvaty. Ačkoli znalosti o nástupu TLE jsou stále neúplné, patogeneze TLE s největší pravděpodobností zahrnuje aberantní expresi mikroRNA (miRNA). miRNA hrají zásadní roli v homeostáze organismu a jsou široce studovány v TLE jako potenciální terapeutika a biomarkery. Ve studiích TLE však dochází k mnoha nesrovnalostem v objevených miRNA kvůli modelově-specifické expresi miRNA, odlišnému věku v počátku epilepsie u pacientů nebo v souvislosti s využitím odlišných detekčních technologií. Použili jsme masivní paralelní sekvenování (MPS) k analýze mozkových tkání od 16 dospělých pacientů s mesiální TLE (mTLE) / hipokampální sklerózou (HS), 8 kontrol a 20 potkanů se syndromem podobným TLE a 20 kontrol pomocí stejného postupu a kategorizovali jsme tyto subjekty na základě věku v čase nástupu epilepsie. Všechny kategorie byly porovnány, abychom objevily překrývající se miRNA s aberantní expresi, které by mohly být zapojeny do TLE. Naše srovnávací analýzy ukázaly odlišné profily miRNA v závislosti na věku při nástupu epilepsie, dále jsme zjistily, že profil miRNA u potkanů s nástupem TLE v dospělosti dospělých vykazuje nejbližší podobnost s profilem u pacientů s mTLE / HS. Tato analýza navíc odhalila překrývající se miRNA mezi pacienty a potkaním modelem, které by se měly podílet na epileptogenezi a iktogenezi. Mezi překrývajícími se miRNA vynikají miR-142-5p a miR-142-3p, které regulují imunomodulační látky s pro-křečovými účinky a potlačují růst neuronů. Naše srovnávací studie posílila porozumění vlivu věku v počátku epilepsie na expresi miRNA a prohloubila znalosti o epileptogenezi. U pacientů i u potkaního modelu jsme použili stejný metodický pracovní postup, čímž jsme zlepšili spolehlivost a přesnost našich výsledků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info