Informace o publikaci

Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním

Logo poskytovatele
Autoři

HLAĎO Petr KVASKOVÁ Lucia HLOUŠKOVÁ Lenka LAZAROVÁ Bohumíra JEŽEK Stanislav JUHAŇÁK Libor MACEK Petr DAŇSOVÁ Petra GOTTFRIED Jaroslav PALÍŠEK Petr REČKA Karel ŠAŠINKA Václav

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Život v dnešní uspěchané době plné nejrůznějších změn zvyšuje nároky na schopnosti jedince přizpůsobovat se těmto změnám. Významnou roli při zvládání měnících se nároků v pracovní oblasti hraje kariérová adaptabilita. Co to je kariérová adaptabilita? Proč je důležitá a co ovlivňuje? Odpovědi na tyto otázky i řadu dalších přináší monografie s názvem „Kariérová adaptabilita: její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním“. Autorský tým v knize, která je první česky psanou publikací na toto téma, představuje konstrukt kariérové adaptability a výsledky ojedinělého výzkumu realizovaného v České republice. V první části čtenář najde analytický přehled různých pojetí kariérové adaptability a příbuzných konceptů. Hlavní část publikace je věnována výsledkům kvantitativně vedeného longitudinálního výzkumu, jehož cílem bylo poznat kariérovou adaptabilitu a její vztahy k řadě vybraných demografických, školních, sociálních a osobnostních proměnných u žáků a později absolventů středního odborného vzdělávání – tedy těch, kteří se nacházejí v klíčové fázi konstruování své kariéry. Mnohá empirická zjištění koncentrovaná právě v této knize jsou přínosná nejen pro rozvoj teorií kariérového poradenství a výzkum kariérové adaptability, ale i pro odborné vzdělávání či praxi kariérového poradenství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info