Informace o publikaci

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 při srdečním selhání: více než jen kontrola glykemie. Odborné stanovisko Asociace srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti - souhrn dokumentu připravený ČKS

Autoři

TÁBORSKÝ Miloš LINHART Aleš PYSZKO Jan ŠPINAR Jindřich MÁLEK Filip VRABLIK Michal LAZAROVÁ Marie VÍTOVEC Jiří ŠPINAROVÁ Lenka BĚLOHLÁVEK Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://e-coretvasa.cz/pdfs/cor/2020/05/21.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.090
Klíčová slova Cardiovascular outcomes; Heart failure; Quality of life; Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors; Type 2 diabetes mellitus
Popis Chronické srdeční selhání (CHSS) je v populaci časté a je spojeno se špatnou prognózou navzdory pokrokům v léčbě. V poslední dekádě probíhaly studie s kardiovaskulárními výslednými parametry u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T) užívajících inhibitory sodíko-glukózového kontransportéru 2 (SGLT2i). U tří těchto inhibitorů SGLT2 (empaglifl ozin, canaglifl ozin a dapaglifl ozin) byly prokázány příznivé účinky na snížení počtu hospitalizací pro srdeční selhání. V poslední době navíc bylo zjištěno, že dapaglifl ozin snížil riziko zhoršení srdečního selhání nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin u pacientů s chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory, nezávisle na přítomnosti diabetu 2. typu. Probíhá a brzy bude prezentována řada dalších studií u pacientů se srdečním selháním se sníženou nebo zachovanou ejekční frakcí levé komory. Tento souborný dokument shrnuje nedávné důkazy z klinických studií a diskutuje roli inhibitorů SGLT2 při léčbě srdečního selhání, než budou výsledky probíhajících studií u různých populací pacientů s CHSS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info