Informace o publikaci

Ne-suverenita v kyberprostoru

Autoři

KLODWIG Jakub

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Obchodněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova sovereignty; territoriality; cyberspace; jurisdiction; internet; information technology; legal philosophy
Přiložené soubory
Popis Podstata suverenity byla z právně-filosofického hlediska definována již dávno. Suverén má absolutní moc na určitém místě a po určitou dobu, jeho moc je tedy limitována prostorem a časem. Mohou existovat dvě suverénní entity současně, avšak na jiném teritoriu. V reálném čase je jediným možným prvkem schopným oddělit dva suverény prostor neboli teritorium. Tento koncept suverénních států, v reálném čase vymezených vlastním územím s jasnými hranicemi, se ukázal být ve fyzickém světě funkční. Problém ale může nastat, pokud má být princip teritoriality použit pro určení jurisdikce na internetu. Autor se v článku zabývá suverenitou států a možnostmi jak řešit problematiku uplatňování jurisdikce v kyberprostoru, přičemž rozebírá dosavadní vývoj a předkládá dva možné způsoby řešení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info