Informace o publikaci

Registr FAR NHL a humorální aktivace

Autoři

ŠPINAROVÁ Lenka ŠPINAR Jindřich PAŘENICA Jiří LUDKA Ondřej LÁBR Karel ŠPINAROVÁ Monika KREJČÍ Jan MÁLEK Filip JARKOVSKÝ Jiří PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ Monika TOMANDL Josef

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kardiologická revue
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2020-2-20/registr-far-nhl-a-humoralni-aktivace-123004
Klíčová slova chronic heart failure; humoral activation; registry FAR NHL; AHEAD score; prognosis
Popis Do registru bylo zařazeno 1100 pacientů, nejčastější příčina CHSS byla ischemická choroba srdeční- 49,7%. Bylo provedeno běžné biochemické vyšetření a stanovení NT-proBNP. U části pacientů byly také provedeny odběry na nové humorální působky a markery oxidativního stresu: copeptin, MR-proadrenomedullin (MR-proADM), pentraxin (PTX3), galectin3, soluble lectin-like oxidized LDL receptor-1 (sLOX-1) a 3-Nitrotyrosin (3-NT).Primárním hodnotícím kritériem po jednom roce sledování byla smrt nebo hospitalizace pro dekompenzaci srdečního selhání, nebo transplantace srdce (HTX), nebo implantace LVAD Více než 50% pacientů se stabilním CHSS má hladinu NT-proBNP nad 600 pg/ml. Se vzrůstající NYHA třídou stoupala také hladina NT-proBNP. Byly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi skupinami v hladinách humorálních působků u pacientů, kteří nedosáhli primární endpoint -skupina A a kteří ho dosáhli -skupina B. Tyto rozdíly byly statisticky významné pro copeptin, MR-proADM a PTX3 (p <0,001 pro všechny působky). Nebyly rozdíly mezi skupinami v hladinách ostatních substancí: galectin3, NGAL, sLOX-1 a 3-NT. Při hodnocení komorbidit pomocí AHEAD skóre dosáhli pacienti s vyšší hodnotou AHEAD skóre (více komorbidit), primárního cíle častěji. Pro oba humorální působky: copeptin a MR-proADM byl statisticky signifikantní význam pro dosažení primárního cíle pacientů s nižší hodnotou AHEAD skóre (p <0,006 a p <0,003), nicméně u pacientů s vyšší hodnotou AHEAD skóre nevykazoval ani jeden z působků významnou prediktivní hodnotu. Vyšší hladina nových humorálních působků copeptin a MR-proADM by mohla odlišit pacienty s CHSS s vyšším rizikem nežádoucích událostí. Prediktivní hodnota těchto působků je také ovlivněna komorbiditami pacienta hodnocených pomocí AHEAD skóre. Nové humorální působky by tak mohly mít aditivní hodnotu k již tradičním a rutinně užívaným natriuretickým peptidům

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info