Informace o publikaci

Vývoj dětí matek s gestačním diabetem - prospektivní studie do 5 let věku

Autoři

BARTÁKOVÁ Vendula BARÁTOVÁ Beáta CHALÁSOVÁ Katarína JANKŮ Petr KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod Gestační diabetes mellitus (GDM) představuje rizikový faktor pro matku i dítě, a to jak krátkodobém horizontu (peripartální morbidita) tak dlouhodobě (rozvoj diabetu postpartum resp. fetální programování). V české populaci máme při daném standardu péče o těhotné s GDM prozatím omezené informace o vývoji potomků žen s GDM v indexové graviditě. Metodika Celkem bylo osloveno 615 žen (n = 322 kontrol s fyziologickým průběhem indexové gravidity a n = 292 žen s anamnézou GDM dg. dle IADPSG kritérií), které daly předchozí souhlas k opakovanému kontaktu, k vyplnění elektronického dotazníku zaměřeného na základní parametry monitorující vývoj dítěte od narození do pěti let věku. Veškeré parametry byly získány výhradně ze zdravotního průkazu dítěte (váha, výška, obvod hlavičky, psychomotorický vývoj, nemocnost, potřeba léků/hospitalizace, potřeba sledování specialistou), dále stav očkování a doba laktace. Z celkového počtu oslovených dotazník vyplnilo 89 (14%) žen (26 GDM a 63 kontrol). Hodnotili jsme rozdíly mezi dětmi žen s a bez GDM v anamnéze. U matek byly sledovány následující parametry: věk, BMI, váhový přírůstek během těhotenství, diabetes (DM) v rodině, kouření, parita, nadváha/obezita. Výsledky Zdravé matky měly oproti ženám s GDM nižší BMI a méně kouřily (obojí P=0,02, chi-square test). Dále byly nalezeny statisticky signifikantní rozdíly v průběhu porodu (komplikace po porodu více u žen s GDM, P=0,035 chi-square test), děti matek s GDM signifikantně později a hůře mluvily (P=0,01 pro první slova a P=0,003 pro spojování slov, chi-square test). Závěr Compliance respondentek byla poměrně malá (cca 14% všech oslovených, což však odpovídá celosvětovému měřítku), nicméně ze získaných výsledků lze usuzovat, že mezi dětmi žen s GDM a bez GDM nejsou v našem souboru významnější rozdíly. Z dostupných dat se zdá, že použití IADPSG kritérií pro diagnostiku GDM (tedy v podstatě zpřísnění cut off pro glykémii nalačno) je vhodné i z hlediska dítěte diabetické matky. Práce byla podpořena grantem 16-28040A Interní grantové agentury MZ ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info