Informace o publikaci

Nezapomínej, že: „Kolik prací máš, tolikrát jsi zaměstnancem“

Autoři

ANTLOVÁ Tereza BLAŽEK Michal ZAPLETAL Roman

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova Dependent Work; Artistic Activity; Employment Law Relationship; State of Emergency; Obligations of an Employer; Working Hours; Distribution of Working Hours; Impediments to Work; Absence of an Employee at the Workplace
Přiložené soubory
Popis Předkládaný text nabízí možný pohled na řešení momentálně zřejmě nikoli ojedinělého stavu, kdy umělec, který nemohl vykonávat svou práci z důvodu vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, uzavřel jiný základní pracovněprávní vztah. V důsledku této skutečnosti se nyní v podstatě ze dne na den daný zaměstnanec dovídá o tom, že výkon jeho původní práce již nadále není omezen (resp. zakázán), a je tudíž svým původním (prvním) zaměstnavatelem povoláván zpět do práce. Jenže i jeho v pořadí druhý zaměstnavatel zcela přirozeně a plně v souladu s příslušnými právními normami požaduje setrvávající zaměstnancovu přítomnost v dosavadním (současném) místě výkonu práce. Zaměstnanec se znenadání ocitá v těžké situaci, za kterou ani on, ale ani jeden z přítomných zaměstnavatelů nemůže. Pouze se všichni snažili (ekonomicky) přežít v této nepředvídatelné době. Pozitivně vyznívající parafrázované lidové rčení v názvu tohoto článku tím proto pro dotčené smluvní strany uvedených základních pracovněprávních vztahů získává nebývale aktuálních, jakkoli spíše negativních rozměrů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info