Informace o projektu

Závislá práce a výkon umělecké činnosti

Kód projektu
MUNI/A/0954/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný projekt specifického výzkumu cílí na vysoce praktickou a aktuální problematiku zaměstnávání v umělecké sféře, konkrétně pak na koncept výkonu umělecké činnosti a jeho případné vzájemné vazby na institut závislé práce, včetně možného podřazení umělecké činnosti pod režim zákoníku práce.
Řešitelé projektu se primárně zaměří na analyzování pravé povahy výkonu umělecké činnosti, jakož i na rozbor, zdali při umělecké činnosti převládají prvky pracovněprávní, anebo občanskoprávní, a to včetně definice povahy jednotlivých stran bádaného vztahu. Řešiteli bude srovnáno postavení umělců s jinými vybranými skupinami osob, jejichž postavení je na pomezí pracovněprávní a občanskoprávní úpravy. Dále si řešitelé položí otázku, zda je nutné garantovat taktéž těmto osobám ochranu poskytovanou zákoníkem práce zaměstnancům.
Na problematiku bude nahlíženo interdisciplinární optikou a v mezinárodním kontextu, a to prostřednictvím analýzy vybraných institutů spadajících pod dosud právní doktrínou přehlíženou oblast mezinárodního pracovního práva. Zpracovány budou též jak související aspekty výkonu umělecké činnosti, tak praktická problematika sociálního zabezpečení umělců, a opomenuta nezůstane ani oblast kolektivního pracovního práva. Při řešení projektu specifického výzkumu se jeho řešitelé nechají inspirovat relevantními předpisy vybraných zahraničních právních řádů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info