Informace o publikaci

Literatura jako možné východisko pro tvorbu inscenace s amatérskou divadelní skupinou

Autoři

JINDRA Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.unipo.sk/public/media/21334/2020-odjl-01.pdf
Klíčová slova theatre performance; literature; literary analysis; theatre amateur group
Popis Při výběru literární předlohy jako možného východiska pro inscenační tvorbu s amatérským divadelním souborem si často klademe otázku, týkající se její vhodnosti pro divadelní adaptaci. Jako základní nástroj pro hodnocení literárního díla pro divadelní práci je vhodné využít poznatky z literární teorie a rozboru literárního díla, které pomáhají objasnit jednotlivé kategorie, a tak i pochopení díla jako celku. Rozložení díla na menší celky slouží nejen k rozkrytí tematické roviny literární předlohy, motivace jednání postav atd., ale může být také velkým informačním a inspiračním zdrojem při samotné tvorbě inscenace. Příspěvek se zabývá literaturou jako základním východiskem a prostředkem pro tvorbu divadelní inscenace s amatérským divadelním souborem. Na základě poznatků z literární a divadelní teorie i praxe navrhuje možný postup analýzy literární předlohy, vedoucí k zodpovězení otázky vztahující se k vhodnosti její divadelní adaptace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info