Informace o publikaci

Local Self-Government in Czech Republic

Název česky Územní samospráva v České republice
Autoři

RADVAN Michal MRKÝVKA Petr SCHWEIGL Johan

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V této kapitole autoři provedli analýzu toho, jak se principy stanovené v Evropské chartě místní samosprávy odrážejí v české národní legislativě. Nejprve nastínili historický vývoj samosprávy a státní správy, aby se později mohli zaměřit na dnes platnou regulaci. Přitom poukázali také na několik oblastí, ve kterých by se dalo ještě zlepšit začlenění Charty do českého právního řádu: ústavní a zákonné základy pro místní samosprávu, rozdíly mezi státní správou a samosprávou, místní daně atd. Přes všechny tyto výzvy a nedokonalosti komplexního začlenění Charty do českého právního řádu je třeba zdůraznit, že pokud jde o samosprávu na obecné úrovni, právní řád České republiky je komplexní právní řád moderního státu, který se řídí právním státem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info